Anläggning 23
|
RA
Bakåtströmningshindrande anordning på självfallsledning
Generation 
Anläggning 23

PEB.72Bakåtströmningshindrande anordning på självfallsledning

RA

Ange

  • utformning av bakåtströmningshindrande anordning ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • dagvatten:

    tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten och smältvatten

  • tillsynsbrunn:

    förkortas TB, brunn avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan; jämför med rensbrunn, se figur

Till toppen av sidan