Anläggning 23
|
AMA RA
Avstängningsanordning på tryckrörsledning
Generation 
Anläggning 23

PEB.1Avstängningsanordning på tryckrörsledning

AMA

Avstängningsanordning ska utföras med ventil, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

  • skyddskåpa:

    (på avstängningsanordning) underdel till så kallat inbyggnadsgarnityr med uppgift att skydda ventil i mark, se figur

Till toppen av sidan