Anläggning 23
|
AMA RA
Infiltrationsbrunn
Generation 
Anläggning 23

PDY.5Infiltrationsbrunn

AMA

Brunn ska installeras på ett väl dränerande ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser brunn för anordning för vatteninfiltration i jord.

Ange

  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

Till toppen av sidan