Anläggning 23
|
RA
Perkolationsbrunn, typ 1
Generation 
Anläggning 23

PDY.21Perkolationsbrunn, typ 1

RA

Ange utförande av perkolationsbrunn typ 1.

Åberopa ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • hålavstånd:

    (vid bergsprängning) avstånd mellan två intill varandra belägna borrhål i hålrad (TNC 73) (vid perkolationsbrunnar) avstånd mellan dränhål i hålrad i brunnar; se principritning PDY.21:1

Till toppen av sidan