Anläggning 23
|
AMA RA
Dagvattenränna av plaströr
Generation 
Anläggning 23

PDJ.22Dagvattenränna av plaströr

AMA

Rör ska vara försedda med inloppsöppningar med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • belastningsklass enligt SS-EN 1433
  • typ av ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • dagvatten:

    tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten och smältvatten

Till toppen av sidan