Anläggning 23
|
RA
Nedstigningsbrunn av betong på tömningsledning
Generation 
Anläggning 23

PDC.112Nedstigningsbrunn av betong på tömningsledning

RA

Ange under aktuell kod och rubrik om tömningsanordning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • nedstigningsbrunn:

    förkortas NB, nedstigningsbar brunn, avsedd huvudsakligen för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar. Kortrör och spetsvändare illustrerade i exempelfiguren hör till rörledningen, se figur

Till toppen av sidan