Anläggning 23
|
AMA RA
Nedstigningsbrunn på skyddsledning för va-ledning m m, tömningsledning e d
Generation 
Anläggning 23

PDC.1Nedstigningsbrunn på skyddsledning för va-ledning m m, tömningsledning e d

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • kompletterande krav ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • nedstigningsbrunn:

    förkortas NB, nedstigningsbar brunn, avsedd huvudsakligen för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar. Kortrör och spetsvändare illustrerade i exempelfiguren hör till rörledningen, se figur

Till toppen av sidan