Anläggning 23
|
AMA RA
Dagvattenbrunn på avloppsledning
Generation 
Anläggning 23

PDB.5Dagvattenbrunn på avloppsledning

AMA

Betäckning i köryta ska placeras så nära kantstöd som möjligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser punktavvattning med dagvattenbrunnar.

Ange under ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • dagvattenbrunn:

    förkortas DB, brunn avsedd för uppsamling och avledning av dagvatten, se figurer Dagvattenbrunn benämndes tidigare rännstensbrunn.

  • kantstöd:

    stöd främst för avgränsning av ytor på olika nivåer

Till toppen av sidan