Anläggning 23
|
AMA RA
Nedstigningsbrunn på avloppsledning
Generation 
Anläggning 23

PDB.1Nedstigningsbrunn på avloppsledning

AMA

Brunn ska utföras med sned konisk överdel.

Anslutningar ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • om brunn ska utföras på ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bakfall:

    (för VA) med bakfall i självfallsledning avses en lutning tvärsemot avsedd flödesriktning

  • DN:

    se nominell storlek

  • vinkel:

    se figur; jämför med hörn

Till toppen av sidan