Anläggning 23
|
AMA RA
Injektering av infodrad rörledning i mark
Generation 
Anläggning 23

PCH.21Injektering av infodrad rörledning i mark

AMA

Infodrad självfallsledning ska injekteras med pumpbart ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • infodringsledning:

  installation i befintlig ledning med i huvudsak kontinuerliga fabriksfärdiga infodringsrör som är anpassade till den befintliga ledningens invändiga dimension

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • nedstigningsbrunn:

  förkortas NB, nedstigningsbar brunn, avsedd huvudsakligen för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar. Kortrör och spetsvändare illustrerade i exempelfiguren hör till rörledningen, se figur

 • trumma:

  jordöverfylld konstruktion med fri öppning ≤ 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

Till toppen av sidan