Anläggning 23
|
AMA RA
Igenfyllning av slopad rörledning i mark
Generation 
Anläggning 23

PCH.11Igenfyllning av slopad rörledning i mark

AMA

Rörledning ska fyllas igen med oorganiskt uppfyllnadsmaterial ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser igenfyllning av kvarlämnad ledning – slopad ledning – ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • ballast:

  kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

 • grund:

  del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

 • grundvatten:

  vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med atmosfärstrycket (TNC 59)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan