Anläggning 23
|
AMA
Korrosionsskyddsbehandling av fogar, invändigt skydd med cementbruk
Generation 
Anläggning 23

PCD.222Korrosionsskyddsbehandling av fogar, invändigt skydd med cementbruk

AMA

Cementbruk ska bestå av en blandning av cement, sand, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan