Anläggning 23
|
AMA RA
Korrosionsskyddsbehandling av fogar, utvändigt skydd
Generation 
Anläggning 23

PCD.21Korrosionsskyddsbehandling av fogar, utvändigt skydd

AMA

Vid rör med uppkragad muff ska utrymme mellan muff och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange typ av korrosionsskyddsbehandling.

Ange om gnistprov ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan