Anläggning 23
|
RA
Strömningsavskärande anordning
Generation 
Anläggning 23

PCC.81Strömningsavskärande anordning

RA

Ange strömningsavskärande fyllning under aktuell kod och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • strömningsavskärande anordning:

    anordning för förhindrande av grundvattenflöde i ledningsgrav

Till toppen av sidan