Anläggning 23
|
AMA RA
Anordning för markering med plastband
Generation 
Anläggning 23

PCC.721Anordning för markering med plastband

AMA

Plasten i markeringsband och markeringsnät ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • typ av markeringsband och markeringsnät
 • färg och text ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

 • packning:

  åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan