Anläggning 23
|
AMA RA MER
ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M
Generation 
Anläggning 23

PCBANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M

AMA

Anslutningar ska utföras enligt tillverkarens ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser övergång mellan rörsystem med olika fogtyper eller ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan