Anläggning 23
|
RA
Anslutning med anborrning, grenrör e d av va-ledningar
Generation 
Anläggning 23

PCB.12Anslutning med anborrning, grenrör e d av va-ledningar

RA

Ange håltagning vid anborrning i hårda material till ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

Till toppen av sidan