Anläggning 23
|
AMA RA
Anslutningar av va-ledningar
Generation 
Anläggning 23

PCB.1Anslutningar av va-ledningar

AMA

Anslutning ska ha minst samma hållfasthet eller tryckklass ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om beställaren ska kontrollera inkoppling innan schakt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

Till toppen av sidan