Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av GRP-rör, standardiserade tryckrör, i sjö, vattendrag e d
Generation 
Anläggning 23

PBH.5131Ledning av GRP-rör, standardiserade tryckrör, i sjö, vattendrag e d

AMA

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt SS-EN ISO ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • tryckklass
  • styvhetsklass (SN-klass) för GRP-rör
  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

Till toppen av sidan