Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av ytbehandlade ståltuber, i sjö, vattendrag e d
Generation 
Anläggning 23

PBH.2122Ledning av ytbehandlade ståltuber, i sjö, vattendrag e d

AMA

Rör och rördelar ska i tillämpliga delar vara utförda ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • tjocklek på utvändig polyetenisolering enligt DIN 30670 ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan