Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör, i sjö, vattendrag e d
Generation 
Anläggning 23

PBH.1211Ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör, i sjö, vattendrag e d

AMA

Rör ska utvändigt vara försedda med ett korrosionsskydd ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan