Anläggning 23
|
AMA RA MER
INFODRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR
Generation 
Anläggning 23

PBGINFODRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR

AMA

Infodring med rör

Infodring med kontinuerliga rör

Tolkning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser infodring med fabriksfärdiga infodringsrör i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Maskinetablering

Arbete ersätts med ett belopp.

Komplettering ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • dagvatten:

  tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten och smältvatten

 • infodringsledning:

  installation i befintlig ledning med i huvudsak kontinuerliga fabriksfärdiga infodringsrör som är anpassade till den befintliga ledningens invändiga dimension

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • spont:

  i allmänhet vertikal skärm, bildad av spontplankor och avsedd att uppta jordtryck eller hindra vattengenomgång (TNC 59)

 • vattengång:

  inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan