Anläggning 23
|
AMA RA
Infodringsledning av PE-rör, standardiserade tryckrör
Generation 
Anläggning 23

PBG.5121Infodringsledning av PE-rör, standardiserade tryckrör

AMA

Rör för dricksvattenledning ska uppfylla krav enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • specifika krav för rör med hänsyn till dimension, ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan