Anläggning 23
|
AMA RA
Infodringsledning av rör av rostfritt stål, ej tryckkärlsstål
Generation 
Anläggning 23

PBG.221Infodringsledning av rör av rostfritt stål, ej tryckkärlsstål

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Fogning

Svetsarbete

Svetsförband ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange godstjocklek på ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan