Anläggning 23
|
AMA RA
Infodringsledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör
Generation 
Anläggning 23

PBG.1211Infodringsledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör

AMA

Rör för infodring med kontinuerliga rör ska utvändigt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange utvändig ytbehandling för rör om annan än ett skikt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan