Anläggning 23
|
AMA RA
Tryckt eller borrad ledning av plaströr, kabelskyddsrör
Generation 
Anläggning 23

PBF.56Tryckt eller borrad ledning av plaströr, kabelskyddsrör

AMA

Kabelskyddsrör (för max 145 kV) ska uppfylla krav enligt EBR ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik om rör ska ha en ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan