Anläggning 23
|
AMA
Tryckt eller borrad ledning av PE-rör, tryckrör
Generation 
Anläggning 23

PBF.512Tryckt eller borrad ledning av PE-rör, tryckrör

AMA

Rör ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan