Anläggning 23
|
AMA RA
Tryckt eller borrad trumma av rör av betong
Generation 
Anläggning 23

PBF.43Tryckt eller borrad trumma av rör av betong

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Rör av oarmerad betong till trumma ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om fogar endast ska vara täta mot inläckage ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • trumma:

    jordöverfylld konstruktion med fri öppning ≤ 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

Till toppen av sidan