Anläggning 23
|
AMA RA
Tryckt eller borrad ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål
Generation 
Anläggning 23

PBF.213Tryckt eller borrad ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål

AMA

Svetsarbete

Svetsarbete ska utföras av svetsare som har ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Svetsarbete

Ange om svetsarbetet ska godkännas för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan