Anläggning 23
|
RA
NEDPLÖJDA RÖRLEDNINGAR
Generation 
Anläggning 23

PBENEDPLÖJDA RÖRLEDNINGAR

RA

Avser nedplöjda rörledningar förlagda med täckdikningsplog ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • läggningsdjup:

    (i ledningsgrav) avstånd från färdig fyllnings överyta till lednings vattengång; se figur under ledningsgrav

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan