Anläggning 23
|
AMA RA MER
Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, på stöd
Generation 
Anläggning 23

PBD.5121Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, på stöd

AMA

Rör och rördelar för dricksvattenledning ska uppfylla krav ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • specifika krav för rör och rördelar med hänsyn ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för antal ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • DN:

    se nominell storlek

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan