Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av ytbehandlade ståltuber på stöd
Generation 
Anläggning 23

PBD.2122Ledning av ytbehandlade ståltuber på stöd

AMA

Rör ska utvändigt vara isolerade med polyeten enligt DIN ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan