Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av ståltuber av handelskvalitet på stöd
Generation 
Anläggning 23

PBD.212Ledning av ståltuber av handelskvalitet på stöd

AMA

Rör och rördelar ska i tillämpliga delar vara utförda ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • krav på material och ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan