Anläggning 23
|
RA
Ledning av isolerade segjärnsrör, tryckrör med mantelrör, på stöd
Generation 
Anläggning 23

PBD.1212Ledning av isolerade segjärnsrör, tryckrör med mantelrör, på stöd

RA

Avser frostskyddsisolerad ledning till exempel under bro ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan