Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör, på stöd
Generation 
Anläggning 23

PBD.1211Ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör, på stöd

AMA

Rör ska utvändigt vara försedda med ett korrosionsskydd ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan