Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av PE-rör, standardiserade markavloppsrör, i skyddsledning
Generation 
Anläggning 23

PBC.5213Ledning av PE-rör, standardiserade markavloppsrör, i skyddsledning

AMA

Rör ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Fogning

Svetsarbete

Ange

  • krav på utbildning av och erfarenhet ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan