Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av rör av rostfritt stål, ej tryckkärlsstål, i skyddsledning
Generation 
Anläggning 23

PBC.221Ledning av rör av rostfritt stål, ej tryckkärlsstål, i skyddsledning

AMA

Fogning

Svetsarbete

Svetsförband ska utformas enligt SS-EN ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan