Anläggning 23
|
RA
Ledning av isolerade ståltuber, med mantelrör, i skyddsledning
Generation 
Anläggning 23

PBC.2123Ledning av isolerade ståltuber, med mantelrör, i skyddsledning

RA

Avser frostskyddsisolerad ledning.

Ange under aktuell kod ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan