Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av ytbehandlade ståltuber i skyddsledning
Generation 
Anläggning 23

PBC.2122Ledning av ytbehandlade ståltuber i skyddsledning

AMA

Rör ska utvändigt vara isolerade med polyeten enligt DIN ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan