Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av ståltuber av handelskvalitet i skyddsledning
Generation 
Anläggning 23

PBC.212Ledning av ståltuber av handelskvalitet i skyddsledning

AMA

Rör och rördelar ska i tillämpliga delar vara utförda ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik krav på material och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan