Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av trärör i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.81Ledning av trärör i ledningsgrav

AMA

Virke ska vara sorterat enligt SS-EN 1611-1.

Virke för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • not:

    längsgående, rännformig fördjupning i kanten av till exempel en bräda, avsedd för fogning tillsammans med fjäder (TNC 95)

  • spont:

    i allmänhet vertikal skärm, bildad av spontplankor och avsedd att uppta jordtryck eller hindra vattengenomgång (TNC 59)

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan