Anläggning 23
|
AMA RA
Trumma av plaströr, övriga markavloppsrör, i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.553Trumma av plaströr, övriga markavloppsrör, i ledningsgrav

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Rör och rördelar ska vara verifierade ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser trumma av rör av plast som inte kan beskrivas under Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • nominell storlek:

  betecknas DN, numerisk storleksbeteckning som är gemensam för alla komponenter i ett rörsystem, definieras i SS-EN ISO 6708 Begreppet används för referensändamål och omfattar bokstäverna DN följt av ett dimensionslöst heltal som indirekt är relaterat till den fysiska storleken i millimeter av borrhålets eller rörändens, rördelens eller anordningens ytter- eller innerdiameter vid anslutningen.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • tillverkare:

  i AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • trumma:

  jordöverfylld konstruktion med fri öppning ≤ 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

Till toppen av sidan