Anläggning 23
|
AMA RA
Trumma av plaströr, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.551Trumma av plaströr, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Rör och rördelar ska uppfylla kraven ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser trumma av standardiserade markavloppsrör av

 • PVC med DN ≤ ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • DN:

  se nominell storlek

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • trumma:

  jordöverfylld konstruktion med fri öppning ≤ 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

Till toppen av sidan