Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.531Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav

AMA

Rör och rördelar ska uppfylla krav enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om rör ska vara invändigt profilerade eller invändigt ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • geotextil:

    plan, genomsläpplig, polymerisk (syntetisk eller naturlig) textil vilken kan vara icke-vävd, stickad eller vävd, och som används i kontakt med jord och/eller andra material i geotekniska applikationer (SS-EN ISO 10318-1)

Till toppen av sidan