Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.5215Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i ledningsgrav

AMA

Rör och rördelar ska uppfylla kraven för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Fogning

Ange fogmetod.

Gummiringsfog

Ange om tätningsring ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan