Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av PEX-rör, tryckrör, icke isolerade, i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.5141Ledning av PEX-rör, tryckrör, icke isolerade, i ledningsgrav

AMA

Rör för markvärme ska lagras och installeras enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Begreppsbestämningar

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • läggningsdjup:

  (i ledningsgrav) avstånd från färdig fyllnings överyta till lednings vattengång; se figur under ledningsgrav

 • styrning:

  (VA) anordning för att utan fast inspänning hindra sidförskjutning av rörledning

 • återfyllning:

  (i ledningsgrav) avstånd från eventuell överbyggnad till ledningsbotten eller överkant ledningsbädd; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan