Anläggning 23
|
AMA RA
Trumma av rör av betong, i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.43Trumma av rör av betong, i ledningsgrav

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Rör och rördelar av oarmerad betong ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser även multipelkonstruktioner.

Ange

  • om fogar endast ska ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • trumma:

    jordöverfylld konstruktion med fri öppning ≤ 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

Till toppen av sidan