Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av betongrör, tryckrör, i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.41Ledning av betongrör, tryckrör, i ledningsgrav

AMA

Fogning

Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • uppgifter som erfordras för ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kringfyllning:

    (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

  • läggningsdjup:

    (i ledningsgrav) avstånd från färdig fyllnings överyta till lednings vattengång; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan