Anläggning 23
|
RA
Ledning av betongrör i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.4Ledning av betongrör i ledningsgrav

RA

Beakta kompletterande anvisningar för betongrör i Svenskt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • multipelkonstruktion:

    rörbro eller trumma som utförs av armerad betong eller stål och består av segment som sätts ihop till en tvärsektion

  • rörbro:

    bro, som genom samverkan mellan rör och jord, ges erforderlig bärförmåga och där rörets tvärsektion har en radie som är konstant eller föränderlig över tvärsnittet

Till toppen av sidan