Anläggning 23
|
AMA RA
Ledning av rör av rostfritt tryckkärlsstål, i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 23

PBB.222Ledning av rör av rostfritt tryckkärlsstål, i ledningsgrav

AMA

Fogning

Svetsarbete

Svetsarbete ska utföras av svetsare som ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan